نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/08/06
شماره قانون 92272/?36093??
عنوان قانون امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين ايران 21 کشور جهان
متن کامل قانون:
وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 29330/21-9489 مورخ 3/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و هر يك از دولتهاي استوني، لاتويا، ليتواني، لائوس، مالديو، ليختن اشتاين، مونته نگرو، اكوادور، برزيل، بوليوي، پاراگوئه، پرو، شيلي، كاستاريكا، كلمبيا، گواتمالا، نيكاراگوا، سيرالئون،‌ مصر، موريتاني و موزامبيك در چارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره 20721 مورخ 22/5/1379 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌مجلس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. این مصوبه در تاریخ 6/8/1385و با شماره 92272/ت36093هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است