نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/06/21
شماره قانون 72790/?35774?
عنوان قانون تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سیاستهای حمایتی و تشویقی وزارت بازرگانی از صادرات غیر نفتی در سال 1385 :
متن کامل قانون:
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 72790/ت35774ک مورخ 21/6/1385 را خطاب به وزارت بازرگانی به شرح زیر اعلام نموده است : وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982ه مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند :
الف – سیاستهای حمایتی و تشویقی وزارت بازرگانی از صادرات غیر نفتی در سال 1385 به شرح ذیل تعیین می شود :
1- پوشش بخشی از هزینه های بازاریابی بنگاههای صادراتی و صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات و تشکلهای صادراتی . 2- پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقل آن گروه از کالاهای صادراتی که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تاثیر قابل ملاحظه دارد . 3- پرداخت بخشی از هزینه های بسته بندی آن دسته از کالاهای صادراتی که منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه در آنها می شود . 4- پوشش بخشی از هزینه های حضور بنگاههای تولیدی و صادراتی در نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی خارج از کشور . 5- تشویق شرکتهای بزرگ و توانمند صادراتی . 6- پوشش هزینه های تبلیغات عام محصولات صادراتی در خارج از کشور در گروههای کالایی و خدماتی . 7- پوشش بخشی از هزینه های ثبت محصول و یا شرکت در بازارهای خارجی با هدف صادرات . 8- پوشش بخشی از هزینه های ایجاد زیر ساختهای صادراتی از جمله پایانه های صادراتی و اسکله های صادراتی . 9- پوشش بخشی از هزینه های مربوط به ارتقای کیفیت محصولات صادراتی از جمله اخذ گواهینامه های معتبر صادراتی و رعایت استانداردهای مربوط . 10- کمک به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از قبیل پرداخت جایزه و کمک به خرید اسناد مناقصه . 11- کمک به توسعه صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا . 12- پوشش بخشی از هزینه های هیئتهای تجاری هدفمند و تخصصی به خارج از کشور و یا میزبانی هیئتهای تخصصی خریدار محصول از کشور . 13- پوشش بخشی از هزینه های بیمه صادراتی . 14- پوشش بخشی از هزینه های مربوط به سود تسهیلات بانکی در بخش صادرات . 15- پوشش هزینه های مرتبط جهت گسترش خدمات اطلاع رساني و پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با صادرات. 16- پوشش بخشي از هزينه هاي تحقيق و توسعه در سطوح ملي و منطقه اي در راستاي خلق مزيتهاي رقابتي جديد در عرصه صادرات.17- كمك به ايجاد وتقويت دفاتر نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نياز به صادركنندگان.18- كمك به ايجاد دفاتر تخصصي تشكلها و صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات در خارج از كشور جهت تسهيل امر بازاريابي. 19- كمك به اجراي برنامه هاي كارگروههاي توسعه صادرات استانها در قالب طرحهاي ملي استاني مرتبط با صادرات و متناسب با طرح آمايش سرزمين و توان منطقه اي. 20- تلاش و حمايت دفاتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كليه كشورها براي توسعه صادرات كالا و خدمات و پيگيري رفع مشكلات صادركنندگان ايراني در بازارهاي هدف. 21- تلاش براي كاهش تعرفه ورود كالاهاي ايراني به بازارهاي هدف و نيز تنظيم موافقتنامه هاي تعرفه ترجيحي. 22- ساير طرحها و برنامه هاي مربوط به توسعه صادرات غيرنفتي كشور.
ب- كارگروه كارشناسي شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي ، دستورالعملهاي اجرايي پرداخت مشوقهاي صادراتي مورد نظر مندرج در اين تصويب نامه را تعيين و اعلام خواهد نمود.
اين تصويب نامه در تاريخ 19/6/1385 به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.