نوع قانون ساير
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/03/16
شماره قانون 20638/35051
عنوان قانون لایحه اصلاح بند ( ی ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور در مورد لغو بخشی از معافیت های گمرکی و نحوه برقراری برخی معافیت ها و تخفیف های گمرکی از جمله معافیت حقوق ورودی ماشین آلات تولیدی به تشخیص وزارت صنایع و معادن به شرح عدم تولید داخل :
متن کامل قانون:
لایحه اصلاح بند ( ی ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور در مورد لغو بخشی از معافیت های گمرکی و نحوه برقراری برخی معافیت ها و تخفیف های گمرکی از جمله معافیت حقوق ورودی ماشین آلات تولیدی به تشخیص وزارت صنایع و معادن به شرح عدم تولید داخل :
هیأت وزیران مصوبه ماده 20638/35051 مورخ 16/3/1385 را به شرح زیر برای مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است : هیأت وزیران لایحه پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح بند ( ی ) تبصره یک قانون بودجه سال 1385 را که به منظور تأمین و پرداخت حقوق ورودی کالاهای دفاعی مورد نیاز کشور تهیه شده است ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد . مقدمه توجیهی ، نظر به اینکه برای تأمین و پرداخت حقوق ورودی کالاهای دفاعی مورد نیاز که در سال 1385 وارد کشور می شود ، در جدول های قانون بودجه سال 1385 کل کشور کل کشور اعتبارات لازم منظور نشده است و اینکه ثبات مقررات نیز لازمه توسعه سرمایه گذاری در کشور است و اشخاصی که در مورد ورود ماشین آلات تولیدی برای تداوم تولید و گسترش سرمایه گذاری قبلاً از مراجع ذی صلاح مجوزهای لازم را دریافت کرده اند و با حذف معافیت های حقوق ورودی ماشین آلات مورد نظر در سال 1385 ، با کمبود مواجه شده اند و تداوم سرمایه گذاریهای آنها نیز با وقفه روبرو شده است ، بنابراین برای رفع تنگناهای یاد شده لایحه اصلاح بند ( ی ) تبصره یک قانون بودجه در سال 1385 ارائه می شود . متن این لایحه به شرح زیر است : ماده واحده : بند ( ی ) تبصره یک قانون بودجه در سال 1385 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود .
( ی ) – به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون تمام معافیت ها و تخفیف های گمرکی به استثنای موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385لغو می شود .
1- معافیت های موضوع ماده هشت ( قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 ) 2 – معافیت های موضوع ماده شش و بندهای یک ، دو ، چهار ، تا نه و دوازده تا نوزده و ماده 37 ( قانون امور گمرکی ) مصوب 1350 ، 3 – معافیت گمرکی لوازم امدادی ، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره چهار ماده دو ( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381 - ، 4 – معافیت حقوق ورودی ماشین آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب با رعایت ماده 16 قانون امور گمرکی- مصوب 1350 – به تشخیص وزارت صنایع و معادن به شرط عدم تولید داخل . 5 – ماشین آلات و تجهیزات تحقیقاتی که امکان ساخت داخل آنها بنا به تشخیص وزارت صنایع و معادن در کشور فراهم نشده ، لازم الاجرا است . 6 – این قانون از تاریخ 1 / 1 / 1385 است . این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی در جلسه مورخ 28/2/85 هیأت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است .