سایر موارد   

جستجو:  

[بخشنامه] [تصويب نامه] [قوانين و دستورالعمل ها] [ساير...]
  [1] بعدي »
» تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۸
» معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ وفق مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
» ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص الزام هیات امنای صرفه جویی ارزی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از معافیت مقرر در ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای صرفه جویی ارزی
» ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۸-۲۰1 مورخ 1397/12/13
» ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹9
» اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
» احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
» ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۳-۲۰۱ مورخ 1398/12/13
» مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
» تفویض اختیار تقسیط و امهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/99/1 مورخ 1399/01/05
» تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم
» ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵ مورخ 1398/11/08
» ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروه های اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا
» ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا
» اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخلی یا وارداتی)
» اعلام آخرین وضعیت موارد تفویض اختیار به واحد های متناظر استانی به معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت متبوع
» مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو
» بررسی گزارش وضعیت رکوردهای گردش و مانده حساب بانکی و گزارش بررسی وضعیت جمع گردش بدهکار/ بستانکار حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه گزارش مدیریتی
» ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مبنی بر غیر قابل قبول بودن هزینه پرداخت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار توسط بانک ها
» امهال حق بیمه اسفندماه 98، فروردین و اردیبهشت ماه 99 سهم کارفرما جهت رسته های شغلی دهگانه که به علت شیوع ویروس کرونا تعطیل شده اند
» ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
» تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
  [1] بعدي »