فراخوان شرکت در جشن امین الضرب


درباره جشن امین الضرب
سال گذشته به مناسبت 133 سالگی اتاق بازرگانی تهران برای اولین بار جشن امین الضرب با حضور گسترده کارآفرین کشور برگزار شد. در این جشن از سه کارآفرین برتر با اهدای تندیس امین الضرب و 6 کارآفرین دیگر با اهدای نشان امین الضرب تقدیر به عمل آمد. همچنین در اولین دوره از این جشن گروهی از پیشکسوتان عرصه اقتصاد هم مورد قدردانی قرار گرفتند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای تکریم جایگاه کارآفرینی، قصد دارد برای دومین سال متوالی این مراسم را برگزار کند. به همین جهت از کارآفرینان کشور دعوت می شود تا با ثبت نام و تکمیل شاخص های ارائه شده، در داوری این مراسم حضور داشته باشند.

گزارشی از برگزاری جشن در سال 95
» نشست خبری مراسم اعطای نشان امین‌الضرب به کارآفرینان و پیکسوتان عرصه تولید و تجارت-1395/10/27
» مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب -گزارش اول -1395/11/03
» مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب -گزارش دوم -1395/11/03
» مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب -گزارش سوم -1395/11/03
» خاطرات نسل امین الضرب/ مژده مهدوی نوه محمدحسین امین الضرب