با سلام

خواهشمند است پس از واریز مبلغ کتاب به حسابهای معرفی شده فایل اسکن واریز را از این فرم ارسال فرمائید.

1) نام * :
2) نام خانوادگی * :
3) شماره موبایل * :
4) پست الکترونیک * :
5) آدرس دریافت مرسوله (کتاب / نشریه) * :
6) لیست کتابها:
ردیف عنوان کتاب تعداد قیمت (ریال) مجموع (ریال)
1

مجموع (ریال) - قابل پرداخت:


7) اسکن فیش واریزی * :
 

«