نسخه چاپی به اتمام رسید.


    عنوان کتاب:  اقتصاد و دولت در ایران

    تاریخ انتشار:    1395

نویسنده: موسی غنی نژاد
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
پژوهشی در باره ریشه ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران
[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/PublishedOutletsSell.aspx?pid=48