نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  پک خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد پنجم

    تاریخ انتشار:    1396

نویسنده: گروه نویسندگان
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
مجموعه 5 جلدی از داستان زندگی جلد پنجم: استارت‌آپ به سبک ایرانی (شهرام شاهکار، نازنین دانشور، شایان شلیله، رضا اربابیان، تبسم لطیفی، محمدجواد شکوری‌مقدم، برادران محمدی، مجید حسینی‌نژاد)
[دریافت فایل الکترونیکی]