نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  پک خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد دوم

    تاریخ انتشار:    1396

نویسنده: گروه نویسندگان
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
مجموعه 5 جلدی از داستان زندگی جلد دوم: رویاهای طلایی (مرتضی سلطانی، غلامعلی سلیمانی، محمدمهدی فنایی)
[دریافت فایل الکترونیکی]