ویژه نامه ی 135 سالگی تاسیس اتاق بازرگانی تهران / 1397


    عنوان کتاب:  برگزیدگان سومین دوره اعطای تندیس، لوح و نشان امین الضرب

    تاریخ انتشار:    1397

نویسنده:
مترجم:
قیمت کتاب: 0
قیمت برای اعضاء: 0

[دریافت فایل الکترونیکی]