ویژه نامه ی 134 سالگی تاسیس اتاق بازرگانی تهران / 1396


    عنوان کتاب:  برگزیدگان دومین دوره اعطای تندیس، لوح و نشان امین الضرب

    تاریخ انتشار:    1396

نویسنده:
مترجم:
قیمت کتاب: 0
قیمت برای اعضاء: 0

[دریافت فایل الکترونیکی]