ویژه نامه ی 133 سالگی تاسیس اتاق بازرگانی تهران / 1395


    عنوان کتاب:  برگزیدگان نخستین دوره اعطای تندیس، لوح و نشان امین الضرب

    تاریخ انتشار:    1395

نویسنده:
مترجم:
قیمت کتاب: 0
قیمت برای اعضاء: 0

[دریافت فایل الکترونیکی]