چاپ ششم - تیرماه 1398


    عنوان کتاب:  آموزش عمومی و توجیهی کارت بازرگانی

    تاریخ انتشار:    1398

نویسنده: گرد آوری : موسسه آموزش اتاق تهران
مترجم:
قیمت کتاب: -
قیمت برای اعضاء: رایگان

[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/dynamicPage.aspx?form_id=37