عنوان کتاب:  راهنمای ریسک کشوری

    تاریخ انتشار:    1398

نویسنده: مینا تاکسوز
مترجم: حسام الدین عباس حلاج/ سید حمیدرضا عظیمی
قیمت کتاب: 1/450/000 ریال
قیمت برای اعضاء: 1/160/000 ریال

[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 770 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/dynamicPage.aspx?form_id=37