نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  چرا شکست می خورید ؟

    تاریخ انتشار:    1396

نویسنده: آنا فالتن / مایکل دریسن و اسکات مولر
مترجم: صوفیا نصرالهی
قیمت کتاب: 300,000
قیمت برای اعضاء: 240000

[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/PublishedOutletsSell.aspx?pid=28