عنوان کتاب:  100 سال دگر....

    تاریخ انتشار:    1395

نویسنده: ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا
مترجم: آرش پور ابراهیمی
قیمت کتاب: 600,000
قیمت برای اعضاء: 480000
اقتصاد دانان پیشرو آینده را پیش بینی می کنند
[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/PublishedOutletsSell.aspx?pid=18