نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  آن سوی دیوار

    تاریخ انتشار:    1397

نویسنده: آرتور آر . کروبر
مترجم: سعید ارکان زاده یزدی / آزاده اکبری
قیمت کتاب: 1,100,000
قیمت برای اعضاء: 980000
اقتصاد چین: آن چه هر کس باید بداند
[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/PublishedOutletsSell.aspx?pid=14