اتاق های شهرستان ها

»

 

هیات رئیسه: رحیم بنامولایی 
» سمت: رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن و کشاورزی البرز
» آدرس وب سايت: WWW.alborzccim.ir
» آدرس پست الکترونيکي:p.ghoncheh@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
• لیسانس برقحسن خانی
سمت: نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: info@golnoosh.co.ir

سوابق تحصیلی:

دیپلم

بیتا بیات
سمت: نایب رییس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: golrizbayat@yahoo.com

سوابق تحصیلی: مدیریت صنعتی

جعفر سلیمانی 
» سمت:عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن و کشاورزی البرز
» آدرس وب سايت: WWW.alborzccim.ir
» آدرس پست الکترونيکي:
سوابق تحصیلی:
• فوق دیپلم مخابرات

 

سید احمد میرجلیلی
سمت:عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: s.ah_mirjalili@yahoo.com

 

 هیات نمایندگان


محسن امینی

مهین بوالحسنی 

شادروز رفیعی 

احمد زارعي فركوش 

کیانوش شریفی 

حسین طوسی 

علی فراهانی 

علیرضا محیط 

فرشته محمودی 

سیدکاظم میرجلیلی 


 آدرس: ایران، کرج، مهرشهر. بلوار ارم. بعد از سه راه شهرداری. نبش خیابان صد غربی
تلفن: 02633416093
ایمیل : info@alborzccim.ir
آدرس سایت اتاق : www.alborzccim.ir

 

 


هیئت نمایندگان اتاق البرز
هیئت رئیسه اتاق البرز