اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن آبادان

رئیس

غلامرضا اکبری زاده

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

محمدصادق جوهری

سیامک علیشاهپور ده شیخی

منشی

خزانه دار

منصور حمودی

احمد زارعی

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  آبادان

 

 

اسکندر ایلخان

مسعود عبادی پور

محمد صادق جوهری

مجید پور کائد

احمد زندی

اسداله کرد زنگنه

احمد خلفیان

مسعود خیاط زاده

احمد زندی

غلامحسین غلامعلیان دهاقانی 

قاسم زارعی

محسن براتی

حسن افخمی آبادانی 

سیامک علیشاپور

 

عباس آریان زاد 

 

 

 

آدرس: آبادان-خیابان آیت الله طالقانی، پلاک 287

تلفن: 2229040-1 (063)

فکس:  2229042 (063)

 پست الکترونیکی: info@abd-ccim.ir

نشانی اینترنتی: www.abd-ccim.ir

 


هیئت نمایندگان اتاق آبادان
هیئت رئیسه اتاق آبادان