اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن بجنورد

رئیس

محمد صمدی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

سید علی شریعت

حیدر حیدریان

منشی

خزانه دار

سعید پورآبادی

علی محمد جاجرمی

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  بجنورد

 

 

محمد صمدی

سید علی شریعت

علی محمد زاله مایوان

نورمراد یزدانی

بیگلر پرهامی

غلامرضا شیرزاد

سعید پورآبادی

علی محمد جاجرمی

اشکان کاویانی

حسنعلی مرادیان 

ابوالقاسم تقی زاده فاروجی

 

علی گرمه 

غلامعلی اعلمی پور

 

حیدر حیدریان کهنه اوغاز 

علی اصغر علی آبادی

 

 

 

آدرس: خراسان شمالي, بجنورد - خيابان امام خميني غربي بعد از ميدان 15 خرداد پلاک 775

تلفن: 2237842 - 2236079 (0584)

فکس: 2236763 (0584)

پست الکترونیکی: stc_iran@yahoo.com

آدرس وب سایت: www.nkhccim.com


هیئت نمایندگان اتاق بجنورد
هیئت رئیسه اتاق بجنورد