اتاق های شهرستان ها

»  

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن شیراز

رئیس

فریدون فرقانی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

اصغر ظریف کارفرد

عباس ابوقداره

منشی

خزانه دار

جمال شایگان

محمد دیده روشن

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  شیراز

 

 

فریدون فرقانی 

عباس ابوقداره

مرتضی سیف زاده

عباس ابوقداره

ابوالفضل شریف 

اصغر آقا مدنی

اصغر ظریف کار فرد

عبدالرحمن ارجمندی

محمدعلی دیده روشن

محمد علی دیده روشن 

خسرو فروغان

سیدکاظم خاک ره

کاظم خاکره 

محمد صادق حمیدیان

علی محمد ابراهیمی

سهراب شرفی  

لاله زمانی 

 

 

 

آدرس: شيراز, خيابان زند - سه راه خيام - جنب بانک ملي

تلفن: 2304415-8 (0711)

فکس: 2331220 (0711)

پست الکترونیکی: info@sccim.ir

آدرس وب سایت: www.sccim.ir

تاریخچه:

قدمت اتاق بازرگاني شيراز ريشه در تاريخ اقتصاد ايران دارد. در ادامه حيات جاده ابريشم، شاهراه اقتصادي ايران باستان ، فارس از جايگاه ويژه اي برخوردار بود و همواره نقش سازنده و بسزايي در پيشبرد اهداف اقتصادي و رونق صادرات كشور داشته است . بر اساس قراين و شواهد موجود در سال 1307 هجري شمسي به همت روحاني مبارز "شيخ عبدالحسين مختاري" با هدف تجمع تجار و ساماندهي به اوضاع اقتصاد فارس و همچنین رونق بخشیدن به صادرات شيراز جايگاهي را تحت عنوان اتاق تجارت در شيراز تاسيس نمود و پس از پيوستن جمع اندك تجار شهر به آن اتاق تجارت به اتحاديه بازرگانان شيراز مبدل شد. به تدریج با پيشرفت اقتصاد ، توسعه صادرات ، آشنائي با بازرگانان كشورهاي دور و نزديك و تبادل كالا اتحادیه بازرگانان به اتاق بازرگاني صنايع و معادن شيراز تغيير نام يافت.

اهداف و برنامه‌ها:

اتاق بازرگانی شیراز پس از پيروزي انقلاب شکوهمنداسلامي ايران براساس مصوبه 15 اسفند 1369 با هدف فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی كشور و تداوم حيات اقتصاد خود فعالیت خود را ادامه داد. همگام با شكوفائي انقلاب ارزشمند اسلامي ايران و تحول بنيادي در زمينه اقتصاد، همراه با رشد فزاينده اي در جهت بسط و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي، استان فارس با توجه به موقعيتهاي خاص جغرافيائي و نزديكي آن به كشورهاي عرب حوزه خليج فارس همراه با توانمنديهاي بالقوه آن، نقش حساس فارس در پهنه وسيع بازرگاني كشور بصورت ملموس و شفاف جلوه گر شد. سياستهاي كلان كارگزاران اتاق شيراز مبتني بر تلاش بهينه در جهت رهايي از اقتصاد متكي به نفت و توسعه صادرات غير نفتي همواره ايجاد زمينه هاي مساعد و بستري مناسب صادرات استان بوده است. این اتاق در راستاي تحقق اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي بويژه حمايت از طرح ساماندهي اقتصادي كشور كه توسط رئيس جمهور مدوًن گرديده . تلاش وسيع مضاعفی دارد. يكي از اهداف مهم اتاق شيراز آموزش حين كار است . در جهان امروز دامان اقتصاد مرزهاي جغرافيائي بين كشورها را در نورديده و بازارهاي كشورهاي دنيا را آماج اهداف خود قرار داده است . با توجه به شرایط متغیر اقتصاد جهانی و شیوه های متفاوت مواجهه با چالش های موجود در امر تجارت بین الملل ، لازم است بازرگانان همگام یا تحولات موجود، تصمیمات کارآمدتری اتخاذ نمایند و با ترفندهای رقبای تجاری خود آشنایی پیدا کنند. تا موجبات ضرر و زيان در كار تجارت فراهم نشود. ارتقا دانش تخصصي فن تجارت، آشنائي بازرگانان به قوانين و مقرارت مالياتي ، بيمه ، گمركي ، مسائل ارزي بانكي بويژه در امر تجارت جهاني از اهداف مهم اتاق بازرگاني شيراز به شمار می آید. بر اين اساس كليه متقاضيان كارت بازرگاني قبل از اينكه به جرگه بازرگانان بپيوندند و كارت بازرگاني دريافت كنند، الزاماً می بایست دوره آموزش كاربردي كوتاه مدت در محل اتاق را با موفقیت بگذرانند. این دوره های آموزشی كه توسط كارشناسان امور اقتصادي و اساتيد فن تجارت بمدت 50 ساعت كار مفيد در كلاس تدريس ميشود .


هیئت نمایندگان اتاق شیراز
هیئت رئیسه اتاق شیراز