اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن قم

رئیس

ابوالفضل خاکی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

ابوالفضل رجبیان

غلامحسین الهیاری

منشی

خزانه دار

احمد محمدی کاشانی

علیرضا راد

 

 

آدرس:قم, بلوار 15 خرداد - بعد از کوچه 33 - جنب ساختمان آتش نشاني
تلفن:7775156 - 37773563(025)
فکس:37775156 (025)
 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  قم

 

 

ابوالفضل خاکی

احمد محمدی کاشانی

محمد جواد مقدم

علامحسین اله یاری

رضا محم بیگی

محمد حیدری

ابوالفضل فرهانی

احمد بلند نظر

مصطفی کرمانی

ابوالفضل رجبیان 

حسن آقاجانی

هادی راد

علیرضا راد 

هادی کریمخانی

علیرضا آرحیمی

 

علی خاکی

 

 

 

آدرس: قم, بلوار 15 خرداد - بعد از کوچه 33 - جنب ساختمان آتش نشاني

تلفن: 37773563 (025)

فکس: 37775156 (025)

پست الکترونیکی: 

آدرس وب سایت: http://qccima.ir/


هیئت نمایندگان اتاق قم
هیئت رئیسه اتاق قم