اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن سنندج

رئیس

محمدسعیدنقشی زادیان

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

محمدرحیم نیازی

زاهدصالحی

منشی

خزانه دار

وهبی ادمن

پرویز رعدی

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن سنندج

صنعت و معدن

بازرگانی

سید عطا حق پسند

کمال حسینی

زاهد صالحي

محمد رحیم نیازی

حامد رنجبر

وهبي ادمن

محمد سعید نقشی زادیان

فاروق کیخسروی بابا میری

محمد هلاکو

 

سید عبدالرحمن علوی

جمال توپچي

 

محمد جهانی صفاخانه

هوشنگ صداقت

 

پرویز رعدی

علی اکبر عبدالملکی

 

 

آدرس: سنندج, خيابان نمکي - روبروي ايران يدک

تلفن: 3284455 - 3291750 (0871)

فکس: 3235035 (0871)

پست الکترونیکی: Info@Snaccim.com

آدرس وب سایت: www.snaccim.com

تاریخچه:
سابقه اتاق بازرگانی سنندج به قبل از سال 1311 بر میگردد، در آن زمان بدلیل فعالیت محدود، این تشکیلات در یکی از سازمانهای دولتی با نام اتاق تجارت سنندج مستقر بوده است. تا اینکه در سال 1366 ساختمان اتاق سنندج خریداری شد. امروز با گسترش فعالیت اتاق و عضویت بیشتر بازرگانان و شرایط منناسب بوجود آمده در کردستان عراق تعداد اعضای اتاق افزایش پیدا کرده است.


هیئت نمایندگان اتاق سنندج
هیئت رئیسه اتاق سنندج