آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در جامعه صنعت ابلاغ شد

پیوند صنعت و دانشگاه برای کمک به ارتقای فناوری بنگاه‎‌ها

تاريخ 1398/04/26 ساعت 16:39

اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی می‌توانند به مدت یک تا سه سال به واحدهای اقتصادی و صنعتی مامور شوند و به بهبود کیفی و عملیاتی بنگاه‌های بخش خصوصی کمک کنند.

با ابلاغ آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه صنعت که چندی پیش از سوی دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شد، ضمن آشنایی بیشتر جامعه دانشگاهی با فضای کسب‌و‌کار و صنعت کشور، امکان انتقال یافته‌های جدید دانش و فناوری مراکز آموزشی و پژوهشی به واحدهای تولیدی فراهم شده‌است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این آیین‌نامه اساتید دانشگاهی می‌توانند به مدت سه تا یک‌سال به واحدهای اقتصادی و صنعتی مامور شده و در راستای کمک و بهبود کیفی و عملیاتی این واحدها همکاری کنند.

در همین رابطه، طی همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف آشنایی بیشتر تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی عضو اتاق تهران با فرآیندهای این طرح، یک کارگاه آموزشی در اتاق تهران برگزار خواهد شد. همچنین، طی نظرسنجی اتاق تهران از تشکل‌ها، اولویت‌ها و محورهای مورد نیاز بنگاه‌های صنعتی در قالب این طرح مطالعاتی در دست انجام است.

 برای توضیحات بیشتر می‌توانید خلاصه این طرح و نامه وزارت علوم به رئیس اتاق تهران را اینجا دریافت کنید.