اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: عبادالله محمد ولی، تحلیل گر بازار سکه

چرا سکه ارزان شد؟

تاريخ 1398/02/31 ساعت 14:36

افزایش یا کاهش قیمت ملاک مناسبی برای وضعیت مثبت بازارها نیست. آنچه باید ملاک کار در بازار قرار بگیرد، ثبات بازار است تا امکان برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی مردم و فعالان بازار فراهم شود.

عبادالله محمدولی

بانک مرکزی از مدت ها پیش ایجاد بازار متشکل ارزی را وعده داده است یعنی بازاری که در آن قیمت ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. طی این مدت عرضه ارز به بازار برای پاسخ به تقاضای پیش بینی شده افزایش پیدا کرده است. در شرایطی که قیمت سکه در حال اوج گرفتن بود،  تدابیر بانک مرکزی توانست به موقع به نیاز بازار ارز پاسخ دهد و از اثرگذاری روانی ارز بر بازار سکه بکاهد. اکنون بازار کنترل شده و در مدیریت بانک مرکزی به نظر می رسد. از سوی دیگر انتشار اخبار مثبت پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی کشور می تواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند. ضمانت عرضه با ثبات ارز می تواند از اثرگذاری جنبه روانی مسائل اقتصادی و سیاسی هم  بر بازار بکاهد.

نکته مهم دیگر مسئله ساماندهی بازارهای مختلف است. اگر بانک مرکزی زمینه تمرکز فعالان حوزه ارز را در بورس های منطقه ای و شهری فراهم کند، بازار از هرج و مرج خارج می شود و این مسئله هم به نوبه خود بر بهبود وضعیت بازار موثر است.

اگر سیاست بانک مرکزی درباره ساماندهی و ثبات نرخ ادامه پیدا کند، این انتظار وجود دارد که پس از پایان ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا در بازار، آرامش بازار حفظ شده و قیمت ها رشد نکند و البته روند کاهش قیمت هم تا حدودی حفظ شود. البته نمی توان به طور قطع درباره آینده بازار طلا و ارز اظهار نظر کرد چراکه عوامل بسیاری در این بازار دخیل است اما وزن مدیریت بانک مرکزی از دیگر عوامل سنگین تر به نظر می رسد.

افزایش یا کاهش قیمت ملاک مناسبی برای وضعیت مثبت بازارها نیست. آنچه باید ملاک کار در بازار قرار بگیرد، ثبات بازار است تا امکان برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی مردم و فعالان بازار فراهم شود.