گمرک ایران اعلام کرد:

نرخ ارز جهت محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی کالاها

تاريخ 1397/07/01 ساعت 14:58

گمرک ایران، نرخ ارز جهت محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی کالاها را در هفته پیش رو اعلام کرد.

 نرخ ارز جهت محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی کالاها را از تاریخ ۲۷ شهریورماه تا ششم مهرماه (طی هفته جاری) اعلام شد.