اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

یک جفت گوش شنوا به دولت بدهید

تاريخ 1399/02/30 ساعت 11:55

زیان خودروسازان در سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است. بخشی از این زیان با ارزیابی مجدد دارایی ها پوشش داده شده اما نقدینگی برای آن ها فراهم نشده است.

محمدرضا نجفی منش

در نهایت ستاد تنظیم بازار درباره شیوه های فروش و دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تصمیم گرفت اما این روش ها برای فروش، مناسب شرایط امروز خودروسازان و بازار خودروی ایران نیست. به نظر من هیچ یک از این روش های تعیین شده پاسخ مناسب را به ما نمی دهد و مثل همیشه این مکانیزم بازار است که می تواند به عنوان نجات دهنده این صنعت عمل کند. دولت باید خود را از دخالت در قیمت گذاری کنار بکشد و اجازه دهد حاشیه بازار قیمت ها را تعیین کند. روش هایی مثل قرعه کشی و ... تنها به آشفتگی بازار دامن می زند. درواقع دخالت دولت در قیمت گذاری بهم زدن اصل ماجراست و تعیین روش های مختلف بر مبنای قیمت گذاری دولت، کار غلط روی غلط است. با شیوه های جدید فروش خودرو تنها به توزیع رانت کمک می کنیم نه صنعت خودروسازی کشور.

زیان خودروسازان در سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است. بخشی از این زیان با ارزیابی مجدد دارایی ها پوشش داده شده اما نقدینگی برای آن ها فراهم نشده است. خودروسازان هم چنان به قطعه سازان بدهکارند و نتوانستند به موقع مطالبات را پرداخت کنند. این گرفتاری ها دامن تولید را می گیرد و به دلیل عدم تامین قطعه تولید خودرو کاهش پیدا می کند.

در شرایط کنونی، با توجه به تکرار مدام این نکته مهم که باید قیمت گذاری را به بازار سپرد، تنها راه حل برای بهبود اوضاع صنعت خودروسازی ما دادن یک جفت گوش شنوا به دولت است. قیمت گذاری دولت و دخالت آن کار را خراب تر می کند اما با پذیرش قوانین بازار اوضاع به نفع تولیدکننده و مصرف کننده تغییر می کند. تقویت طرف عرضه خودرو به افزایش تولید و کاهش قیمت می انجامد و روند بازار به مرورو بهبود پیدا می کند. این نکته ای است که دولت از آن غافل است یا علاقه ای به اجرای آن ندارد.  


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر