10 نکته از شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران در پاییز 98

رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز 0.9 درصد شد

تاريخ 1399/01/17 ساعت 11:33

جمع ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت سال 1390) به ترتیب 1673406، 1654193 و 1425068 میلیارد ریال بوده است که رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب منفی 1.2، منفی 1.7 و 0.9 درصد بوده است.

مرکز آمار، گزارش فصلی اقتصاد ایران پاییز ۱۳۹۸ را منتشر کرد. خلاصه اطلاعات به‌دست‌آمده از این گزارش فصلی به‌قرار زیر است:

  1. در فصل پاییز ۱۳۹۸ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به رقم ۱۶۵۴۱۹۳ میلیارد ریال بوده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 1.7 درصد بوده است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت 0.9 رسیده است.
  2. براساس محاسبات ملی مرکز آمار ایران، در فصل پاییز 1398 جمع ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های جاری) به ترتیب 8170738، 8127126 و 6958796 میلیارد ریال بوده است. در این فصل سهم ارزش‌افزوده بخش‌های صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری به ترتیب 45.8، 9.4 و 45.3 درصد بوده

است.

  1. جمع ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت سال 1390) به ترتیب 1673406، 1654193 و 1425068 میلیارد ریال بوده است که رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب منفی 1.2، منفی 1.7 و 0.9 درصد بوده است.
  2. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال ۱۳۹۵) رقم 188.8 بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) 40.0 درصد بوده است.
  3. نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر 10.6 درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ۱۳۹۸، 0.2 درصد افزایش داشته است.
  4. در فصل پاییز ۱۳۹۸ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور ۳۴۶۲۹ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 15.6 درصد رشد داشته است.
  5. حجم نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه 22623.1 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ رشد 20.2 درصدی داشته است.
  6. در پایان فصل پاییز 1398 جمع کل منابع پایه پولی برابر 3142.6 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال 1397، 18.3 درصد رشد داشته است.
  7. در فصل پاییز ۱۳۹۸ حجم صادرات غیرنفتی و واردات گمرکی به ترتیب ۱۱۱۸۸ و ۱۰۴۱۴ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 0.9 درصد و 7.6 درصد رشد داشته است.
  8. در نه‌ماهه سال 1398 کل بدهی‌های خارجی کشور 9053 میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره قبل آن 0.2 درصد کاهش داشته است. از این میزان بدهی 1505 میلیون دلار (16.6 درصد) را بدهی‌های کوتاه‌مدت و 7548 میلیون دلار (83.4 درصد) آن را بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت تشکیل می‌دهند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر