فعالان بخش خصوصي حامي مردم

مسئوليت اجتماعي بنگاه ها در روزهاي سخت اقتصادي

تاريخ 1398/08/29 ساعت 12:13

طي سال هاي گذشته توجه بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي به مسئوليت اجتماعي افزايش پيدا كرده است

رشد کشور تنها با شاخص های اقتصادی تحقق پیدا نمی کند، بلکه این موضوع پیله اي در هم تنیده از مجموعه شاخص های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... است. بنابراین اگر تصور مدیریت کلان و خرد در هر کشوری این باشد که با بهبود شاخص های اقتصادی همچون تورم، نقدینگی، صنعتی شدن و... می توان به رشد مطلوب رسید، فرضیه ای اشتباه را پی گرفته است؛ زیرا همه این نمادها و شاخص ها وابسته به یک پیوست سیاسی، فرهنگی و به خصوص اجتماعی باید باشد و تا این مهم تحقق پیدا نکند، اگر توسعه اقتصادی هم با بهبود شاخص ها رخ دهد، حتما مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود.

در این بین بنگاه های اقتصادی و مجموعه های صنعتی هم از این موضوع مستثنی نیستند و در کنار توجه به زیرساخت های اقتصادی برای رشد مجموعه خود باید نگاه اجتماعی هم داشته باشند آن هم در شرايطي كه مردم از نظر اقتصادي در تنگناي شديدي قرار گرفته اند. یکی از اقدامات بنگاه های اقتصادی و صنعتی در زمینه پیوست های اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. اینکه شرکت های اقتصادی فراتر از سود حاصل از کار خود چه اثرات و خدماتی را به جامعه ارائه می دهند و برای بهبود شرایط زیست جامعه چه گام هایی را بر می دارند.

دیگر زمان آن که یک بنگاه اقتصادی تنها به فکر تامین منافع شخصی و بنگاهی خود باشد گذشته است و منافع جمعی در اولویت نخست قرار گرفته و زيست اجتماعي يك چرخه است كه همه از منافع آن بايد سود ببرند تا چرخه سالم اجتماعي شكل بگيرد. در شرایط کنونی بزرگترین بنگاه های اقتصادی و شركت ها همچون بانک ها، کارخانه ها و مجموعه های اقتصادی در سطح جهان همچون ماکروسافت، آمازون و... فعالیت های عمده ای در جهت بهبود شرایط جامعه و مسئولیت اجتماعی شرکت ها برعهده گرفته اند و ساليانه ميلياردها دلار در اين حوزه ها هزينه مي كنند.

در ایران هم طي سال هاي گذشته توجه بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي به مسئوليت اجتماعي افزايش پيدا كرده است و بسياري از بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان ایرانی گام هايي را براي توسعه مناطق محروم، بهبود زندگي حاشينه نشين ها، مدرسه سازي و... برداشته اند. كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي اصولا باتوجه به پيوست هاي زيست محيطي در حاشيه شهرها تاسيس مي شوند و اتفاقا بخش مهمي از جامعه ايران كه اين روزها در تنگناي شديد اقتصادي و فقر به سر مي برند، حاشيه نشين ها هستند و از همين رو كارخانه ها با ايجاد اشتغال و توجه به زندگي حاشيه نشين ها مي توانند نقش مهمي را در بهبود شرايط زيست آنان برعهده بگيرند. در اين بين البته نقش دولت در حمايت از بنگاه ها و كارخانه هاي صنعتي و بسترسازي براي رونق توليد و رفع موانع توليد و كسب و كار از اهميت وي‍ژه اي برخوردار است تا چرخ توليد بچرخد و فعالان بخش خصوصي بتوانند به جامعه خدمات ارائه دهند.   


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر