تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فصل بهار 30.9 درصد شد

تورم پیشران مهار شد؟

تاريخ 1398/08/12 ساعت 11:39

تورم سالانه شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان١٣٩٨ (تورم سالانه) به 30.1 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 2.8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم تولیدکننده، حکم تورم پیشران را دارد. هر زمان شاخص قیمت برای تولیدکننده بالا رفت، چند ماه بعد همین اتفاق برای مصرف کننده رخ می دهد. حالا مرکز آمار گزارش فصل بهار شاخص قیمت تولیدکننده را منتشر کرده است. شاخصی که به نظر می رسد روند کاهشی در پیش گرفته است.

طبق گزارش مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان١٣٩٨ به 30.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل بهار ١٣٩٨، 1.7 واحد درصد کاهش داشته است.

در بخش تورم فصلی این شاخص، این طور نوشته شده است: «تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٨ به 7.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار  ١٣٩٨، 1.4 واحد درصد افزایش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش های «خدمات واسطه گری‌های مالی (بیمه)» (٠.٨ درصد )، «خدمات آموزش» (١.٤ درصد ) و «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» (٥.٢ درصد ) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» (١٠.٥ درصد ) است.

تورم نقطه به نقطه هم گویای این است که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٨ به 30.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل بهار  ١٣٩٨، 1.7واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان١٣٩٧، ٣٠.٩ درصد افزایش دارد. در  بخش های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش «خدمات آموزش» (١٨.٤ درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به بخش «خدمات هتل و رستوران» (٥٧.٣ درصد) است.

در نهایت تورم سالانه شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان١٣٩٨ (تورم سالانه) به 30.1 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 2.8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» (١٨.٢ درصد ) و بیش‌ترین آن مربوط به بخش «خدمات هتل و رستوران» (٤٨.٥ درصد) است.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر