گزارش فصلی اقتصاد ایران نشان داد

برنامه ششم توسعه طبق برنامه پیش نرفت

تاريخ 1398/07/29 ساعت 14:12

در برنامه ششم توسعه برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه 8 درصد پیش‌بینی‌شده است؛ این شاخص در سال 1397 رقم منفی 4.9 درصد را نشان می‌دهد.

مرکز آمار گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار 98 را منتشر کرد. این گزارش بخش‌های مختلفی از اقتصاد را پوشش می‌دهد.

طبق این گزارش، در سال 1397 در طرف عرضه، عرضه کل اقتصاد ایران برابر 42514978 میلیارد ریال، جمع ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی برابر 24227521 میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی برابر 24293705 میلیارد ریال بوده است.

در سال 1397 در طرف تقاضا، تقاضای کل اقتصاد ایران برابر 42514978 میلیارد ریال، جمع تقاضای نهایی اقتصاد برابر 26872748 میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی برابر 24293705 میلیارد ریال بوده است.

در سال 1397 حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران 18828900 میلیارد ریال بوده است که 2852300 میلیارد ریال (15 درصد) آن را پول و 15976600 میلیارد ریال (85 درصد) را شبه پول تشکیل می‌دهد. در این سال حجم نقدینگی، پول و شبه پول نسبت به سال قبل به ترتیب 23.1، 46.5 و 19.6 درصد رشد داشته است.

در سال 1397 منابع بودجه کل کشور (مصوب) برابر با 12231500 میلیارد ریال، منابع بودجه عمومی دولت 4438600 میلیارد ریال و منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 8391200 میلیارد ریال بوده است.

در بخش دیگری از گزارش، مقایسه شاخص‌های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با عملکرد سال 1397 عنوان‌شده است:

در برنامه ششم توسعه برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه 8 درصد پیش‌بینی‌شده است؛ این شاخص در سال 1397 رقم منفی 4.9 درصد را نشان می‌دهد.

متوسط نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال‌های برنامه 8.8 درصد است؛ این شاخص در سال 1397 رقم 26.9 درصد را نشان می‌دهد.

برای نرخ بیکاری متوسط 210.2 درصد در طول برنامه پیش‌بینی‌شده است؛ این شاخص در سال 1397 رقم 12.0 درصد را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه (1400) 0.34 است؛ این شاخص در سال 1397 رقم 0.4093 را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی برنامه ششم توسعه برای نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در سال 1396 رقم 7.4 درصد بوده است؛ این شاخص در سال 1396 رقم 6.8 درصد را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی برنامه ششم توسعه برای نسبت منابع نفتی به‌کل منابع دولت در سال 1396 رقم 34.7 درصد بوده است؛ این شاخص در سال 1396 رقم 28.7 درصد را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی برنامه ششم توسعه برای نسبت درآمدهای مالیاتی به‌کل منابع دولت در سال 1396 رقم 35.2 درصد بوده است؛ این شاخص در سال 1396 رقم 36.2 درصد را نشان می‌دهد.

 

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر