اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

زیان صنعت خودرو از سیل هم بیشتر است

تاريخ 1398/07/15 ساعت 12:44

صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور ما از نظر توان بالایی برای تولید دارد اما به خاطر فشار نقدینگی، دچار چالش شده است.

محمدرضا نجفی منش

صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری با حضور شرکت های دانش بنیان در صنعت قطعه سازی نمایشگاهی برگزار کرده است. در این نمایشگاه می توان دید که شرکت ها تا چه اندازه پای عمل آمده اند و قطعاتی ساخته اند که تاکنون در ایران تولید نمی شد. نکته مهم اما در این بین، برقراری ارتباط  دو بخش عرضه و تقاضا در این زمینه بود. همانطور که شرکت های دانش بنیان دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته اند، خودروسازان نیازمندی های خود را طرح می کنند و بین این دو بخش قراردادهایی بسته شده است.

گردش مالی در صنعت قطعه سازی کشور وضعیت مطلوبی ندارد. علت عمده این وضعیت نامطلوب ضربه ای است که شورای رقابت با قیمت گذاری به این صنعت و صنعت خودرو وارد کرده است. با تحمیل قیمت گذاری، خودرویی که 35 میلیون تومان تمام شده بود، 20 میلیون تومان فروخته شد. قیمت گذاری تا پایان سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان خسارت به صنعت خودرو وارد کرد که از میزان خسارت سیلی که در آغاز سال جاری چند استان کشور را درگیر کرد، بیشتر است.

در یک دوره، هر خوشبختی که برای دریافت خودرو از شرکت های خودروساز ثبت نام کرد، از 20 تا 200 میلیون تومان سود کرد درحالیکه زیان قیمت گذاری صنعت خودروسازی ایران را به معنای واقعی زمین گیر کرده است. اکنون دولت باید این زیان را جبران کند. براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، اگر دولت در بازاری قیمت گذاری کند و این قیمت گذاری به زیان تولیدکننده تمام شود، دولت باید زیان را جبران کند. صنعت خودروسازی کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری برای برای ایستادن روی پای خود به حمایت دولت نیاز دارد. صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور ما از نظر توان بالایی برای تولید دارد اما به خاطر فشار نقدینگی، دچار چالش شده است.

مدیریت جدید ایران خودرو فردی سلامت و بسیار پرکار است. نکته مهم مشورت کاری مدیریت جدید با انجمن های تخصصی است. ما چهارجلسه با مدیر ایران خودرو برگزار کردیم و روز چهارشنبه پنجمین جلسه برگزار خواهد شد. امیدواریم با همفکری و همراهی یکدیگر و توجه مدیران به نقطه نظرات کارشناسان انجمن ها از چالش امروز به سلامت عبور کنیم.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر