نیمی از درآمد کل خانوارهای شهری از منابع متفرقه تأمین می‌شود

هزینه زندگی در کدام استان بیشتر است؟

تاريخ 1398/06/30 ساعت 10:37

با توجه به متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در سال 1397، استان‌های تهران با 584،676 هزار ریال، البرز با 432،509 هزار ریال و کهگیلویه و بویراحمد با 390،648 هزار ریال بیشترین متوسط هزینه کل و استان‌های کرمان با 237،415 هزار ریال، خراسان جنوبی با 241،436 هزار ریال و آذربایجان غربی با 251،709 هزار ریال کمترین متوسط هزینه کل را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

هزینه و درآمد خانوارهای سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است و در بعضی دهک‌ها هزینه‌ها پردرآمد پیشی گرفته‌اند. اما این موضوع استان به استان متفاوت است. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به وضعیت درآمد و هزینه استان‌های کشور پرداخته است.

این گزارش می‌نویسد: نتایج نشان می‌دهد در سال 1397 خانوارهای شهری ایران سالانه به‌طور متوسط 393،227 هزار ریال و خانوارهای روستایی 214،472 هزار ریال برای خرید و بهره‌مندی از کالاها و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند. این مبلغ برای خانوارهای شهری رشدی مثبت برابر با 19.3 درصد و برای خانوارهای روستایی 20.0 درصد رشد نسبت به نتایج به‌دست‌آمده سال 1396 را نشان می‌دهد. همچنین در سال 1397، درآمد کل سالانه خانوارهای شهری 434،905 هزار ریال و درآمد کل خانوارهای روستایی 233،114 هزار ریال است که این مقدار نسبت به سال 1396 در خانوارهای شهری 18.5 درصد و در خانوارهای روستایی 15.5 درصد رشد داشته است.

با توجه به متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در سال 1397، استان‌های تهران با 584،676 هزار ریال، البرز با 432،509 هزار ریال و کهگیلویه و بویراحمد با 390،648 هزار ریال بیشترین متوسط هزینه کل و استان‌های کرمان با 237،415 هزار ریال، خراسان جنوبی با 241،436 هزار ریال و آذربایجان غربی با 251،709 هزار ریال کمترین متوسط هزینه کل را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

از سوی دیگر متوسط درآمد کل یک خانوار شهری در سال 1397 نشان می‌دهد استان‌های تهران با 640،303 هزار ریال، البرز با 500،170 هزار ریال و مازندران با 461،803 هزار ریال بالاترین و استان‌های آذربایجان غربی با 264،711 هزار ریال، سیستان و بلوچستان با 284،699 هزار ریال و کرمان با 300،711 هزار ریال پایین‌ترین مقدار را در بین استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

این بررسی در خانوارهای روستایی مؤید این است که استان‌های البرز با 231،357 هزار ریال، مازندران با 314،926 هزار ریال و یزد با 299،757 هزار ریال بیشترین و استان‌های سیستان و بلوچستان با 99،748 هزار ریال، کرمان با 125،195 هزار ریال و خراسان جنوبی با 127،242 هزار ریال، کمترین هزینه را برای خرید و بهره‌مندی از کالاها و خدمات مصرفی را داشته‌اند. از سوی دیگر با توجه به متوسط درآمد کل یک خانوار روستایی در سال 1397 می‌توان گفت، استان‌های البرز با 372،029 هزار ریال، مازندران با 360،731 هزار ریال و تهران با 333،264 هزار ریال بیشترین و استان‌های سیستان‌وبلوچستان با 89،586 هزار ریال، کرمان با 157،412 هزار ریال و خراسان جنوبی با 161،383 هزار ریال کمترین متوسط درآمد کل سالانه را در بین استان‌های کشور، به خود اختصاص داده‌اند.

شکاف متوسط هزینه و درآمد کل خانوارهای شهری و روستایی استان‌های کشور نشان می‌دهد که در بین استان‌های کشور، اختلاف، بین بالاترین متوسط هزینه و پایین‌ترین متوسط هزینه در بین خانوارهای شهری 347،261 هزار ریال و در بین خانوارهای روستایی 221،609 هزار ریال است. همچنین در بین استان‌های کشور، اختلاف، بین بالاترین متوسط درآمد و پایین‌ترین متوسط درآمد در بین خانوارهای شهری 375،592 هزار ریال و در بین خانوارهای روستایی 282،443 هزار ریال است. به‌عبارت‌دیگر شکاف در متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی از شکاف متوسط هزینه، بیشتر است.

در سال 1397، سهم هزینه‌های «خوراکی و دخانی» و «غیرخوراکی» خالص خانوارهای شهری از هزینه کل به ترتیب 24.0 و 76.0 درصد بوده است و برای خانوارهای روستایی سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی و غیرخوراکی خالص از هزینه کل به ترتیب 37.4 و 62.6 درصد بوده است.

 

با توجه به تفکیک درآمدی در سال 1397،34.4 درصد از درآمد کل خانوارهای شهری از طریق مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 17.0 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 49.6 درصد از منابع متفرقه، به دست می‌آید. این سهم در خانوارهای روستایی به‌صورت، 30.7 درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 31.9 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 37.4 درصد از منابع متفرقه است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر