بیشترین تورم فصلی برای وسایل عکاسی و سینماتوگرافی

تورم کالاهای وارداتی کاهش یافت

تاريخ 1398/06/16 ساعت 14:00

تورم کالای وارداتی34.6 درصد اعلام شد.

مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل بهار 98 را محاسبه کرده است. داده های ریالی این فصل نشان می دهد تورم کالاهای وارداتی به 34.6 درصد رسیده است. این رقم در زمستان 97، 39.9 درصد بود که در سه ماهه اول سال جاری، 5.3 درصد کاهش یافته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي مبتنی بر داده­های دلاری نیزدر فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ١٠.٥ درصد افزايش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٢.٣ درصد) حدود ١.٩ واحد درصد کاهش داشته است.  

اما کدام کالاهای وارداتی از نظر ریالی نسبت به زمستان کمتر ارزان شده است؟ در بین گروه های اصلی، کمترین تورم ریالی مربوط به گروه حیوانات و محصولات حیوانی و بیشترین مربوط به گروه گروه «آلات و دستگاههاى اپتيك، عكاسى، سينماتوگرافى و ...» است. تورم ریالی گروه اول منی 0.1 درصد و گروه دووم 44.2 درصد بوده است.

تورم کالاهای وارداتی در فصل بهار 98 نسبت به بهار 97، 20.3  درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي مبتنی بر داده­های دلاری در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٧ (برابر با ٣٣.٥ درصد) ٥.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

کدام کالاها نسبت به بهار 97 کمتر گران شده است؟ کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (١,٢- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه  «ماشين آلات و وسايل مكانيكى؛ ادوات برقى؛ اجزاء و قطعات آنها و ...» (٢٨١.٧ درصد) است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ١٤٩,٧درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١١١.٤ درصد) ٣٨.٢٥ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ٢٥.١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌­ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٥.٩درصد) حدود ٩.٢ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربيها و روغن‌هاى حيوانى يا نباتى و ...» (٦,١ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گرو «آلات و دستگاههاى اپتيك، عكاسى، سينماتوگرافى و ...» (٢٥٧.١ درصد) است...


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر