رشد 3 درصدی هزینه ها و 6 درصدی درآمد خانوار شهری در سال 97

متوسط هزینه سالانه خانوار شهری ایرانی به 39 میلیون تومان رسید

تاريخ 1398/06/03 ساعت 12:00

مرکز آمار ایران 20350 خانوار نمونه در نقاط شهری و 18610 خانوار نمونه در نقاط روستایی را بررسی کرده است. این بررسی ها نشان می دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 393 میلیون و 227 هزار ریال است که نسبت به رقم مشابه در سال 96، 3.19 درصد افزایش را نشان می دهد.

 خانواده های شهرنشین ایرانی در سال گذشته به طور متوسط 43 میلیون تومان درآمد کسب کردند. متوسط هزینه های یک خانوار شهری هم در سال گذشته به 39 میلیون تومان رسیده است. از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار شهري ٩٤ میلیون و ٥٠٥ هزار ريال با سهم ٢٤,٠ درصد مربوط به هزينه‌های خوراكي و دخاني و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ريال با سهم٧٦.٠ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است.

مرکز آمار ایران 20350 خانوار نمونه در نقاط شهری و 18610 خانوار نمونه در نقاط روستایی را بررسی کرده است. این بررسی ها نشان می دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 393 میلیون و 227 هزار ریال است که نسبت به رقم  مشابه در سال 96، 3.19 درصد افزایش را نشان می دهد.

از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار شهري ٩٤ میلیون و ٥٠٥ هزار ريال با سهم ٠,٢٤ درصد مربوط به هزينه‌های خوراكي و دخاني و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ريال با سهم ٠,٧٦ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. دربين هزينه‌‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم با  ٠,٢١ درصد مربوط به هزينه‌ گوشت و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با ٠,٤٥ درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده‌ی سالانه‌ يك خانوار شهري ٤٣٤ میلیون و ٩٠٥ هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل، ٦,١٨  درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال ١٣٩٧ رشد متوسط درامد سالانه خانوارهاي شهري نزدیک به رشد هزينه كل سالانه است. منابع تامين درآمد خانوارهاي شهري نشان مي­دهد كه ٤,٣٣ درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، ٠,١٧ درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ٦,٤٩ درصد از محل درامدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٧  نشان می­دهد كه خانوارهاي استفاده كننده اتومیبل شخصی از ٦,٥٠ به ٢,٥٣ ، یخچال فریزر از٢,٦٣ به ٥,٦٨، جاروبرقی از ٠,٩١ به ٥,٩١، ماشین لباسشویی از ٣,٨٦  به ٦,٨٦، ماشین ظرفشویی از  ٣,٧ به ٤,٨، اجاق گاز از ٩,٩٨ به ٢,٩٩ و مایکروويو و فرهاي هالوژن دار از ٤,١٢ به ٦,١٢ افزايش يافته است.

در سال ١٣٩٧، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٧,٩٣ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.

  متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه‌ يك خانوار روستایی ٢١٤ میلیون و ٤٧٢ هزار ريال بوده است كه  نسبت به سال قبل ٠,٢٠ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار روستايي ٨٠ میلیون و ٢٤٦ هزار ريال با سهم ٠,٣٧ درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و ١٣٤ میلیون و ٢٢٦ هزار ريال با سهم ٠,٦٣ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم با ٠,٢٤ درصد مربوط به هزينه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با ٠,٢٨ درصد مربوط به مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.

متوسط درامد اظهار شده­ سالانه‌ يك خانوار روستايي ٢٣٣ میلیون و ١١٤ هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل ٥,١٥ درصد افزايش داشته است. منابع تامين درامد خانوارهاي روستایی نشان مي­دهد كه ٧,٣٠ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، ٩,٣١ درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ٤,٣٧ درصد از محل درامدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٧  نشان می­دهد كه خانوارهاي استفاده كننده اتومیبل شخصی از ٦,٢٩ به ٣,٣٢، یخچال فریزر از ٢,٤٥ به ٢,٤٩، اجاق گاز از ٠,٩٨ به ٣,٩٨، جاروبرقی از ٦,٦٤ به ١,٦٦، ماشین لباسشویی از ٩,٥٣  به ٠,٥٦،  ماشین ظرفشویی از  ٣,٠به ٥,٠ و مایکروویو و فرهاي هالوژن دار از ٩,١ به ٠,٢ درصد افزايش رسیده است.

در سال ١٣٩٧ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٨,٦٧ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ٤,٢٠ درصد نفت سفید بوده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر