تعداد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده است

30 درصد جمعیت کشور خانه ندارند

تاريخ 1398/05/30 ساعت 08:45

در سال ١٣٩٥، از تعداد ٢٣ میلیون و ٥٨٠ هزار ٢٢١ خانوار معمولي و گروهي ساكن در واحدهای مسكوني معمولي کشور، 60.5 درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمين و بنا) بوده‌اند و 30.7 درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. در سال ١٣٩٠ از تعداد ٢١ میلیون و ٤٩ هزار ٩٣٤ خانوار معمولي و گروهي ساكن در واحدهای مسكوني معمولي کشور، 62.7 درصد از خانوارها مالک عرصه واعیان(زمين و بنا) بوده‌اند و 26.6 درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند.

مرکز آماری به تازگی گزارشی منتشر کرده است که نشان از میزان مالکیت و اجاره مسکن توسط خانوارها را نشان می دهد. طبق این گزارش و بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ١٣٩٥؛حدود یک سوم از خانوارها در ایران مستاجر هستند این در حالی است که میزان شهرنشینی در کشور از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٥، به میزان 2.6 درصد افزایش داشته است.

نشریه «تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩٥» بر اساس نتایج سرشماری عمومی ١٣٩٠و ١٣٩٥ مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شد. این نشریه به دلیل آن که اطلاعات را به طور منسجم و یکپارچه در دو سال ١٣٩٠ و ١٣٩٥ در اختیار کاربران قرار می‌دهد، امکان مقایسه ٢٧ شاخص‌ عمده جمعیتی را فراهم کرده است.

نتایج این نشریه نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ حدود یک سوم (30.7 درصد) از خانوارها در ایران مستاجر هستند. همچنین میزان شهرنشینی در کشور از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٥، به میزان 2.6 درصد افزایش داشته است. میزان شهرنشینی در کشور از 71.4 در سال ١٣٩٠ به 74.0 در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد شهرهاي كشور از ١١٣٩ شهر در سال١٣٩٠ با افزایش ١٠٣ شهر به ١٢٤٢ شهر در سال ١٣٩٥ تغییر یافته است. علاوه بر این، نتایج این نشریه همچنین نشان می‌دهد درصد افراد بالای ١٠ سال هرگز ازدواج نکرده کشور در حال کاهش است.

 

*آنها که هرگز ازدواج نمی کنند

در سال ١٣٩٥ از تعداد ٣٢ میلیون و ٨٥٩ هزار و ٣٧٧ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، 26.2 درصد در زمره افراد هرگز ازدواج نکرده قرار گرفته‌اند و این در حالی است که این عدد در سال ٩٠، در بین ٣١ میلیون و ٤٣٥ هزار و ٨١٨ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، 30.2 درصد بوده است. این شاخص در خصوص مردان در سال ١٣٩٥، 34.4 درصد و در سال ١٣٩٠، 38.0 درصد بوده است.

 

 *افزایش ٤ درصدی اجاره‌نشین‌ها طی پنج سال

بر اساس نتایج نشریه تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ درصد اجاره‌نشینی خانوارها در کشور در حال افزایش است. بر این اساس 30.7 درصد از خانوارها در سال ١٣٩٥ اجاره نشین بوده‌اند که این درصد در مقایسه با سال ٩٠، به میزان 4.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در سال ١٣٩٥، از تعداد ٢٣ میلیون و ٥٨٠ هزار ٢٢١ خانوار معمولي و گروهي ساكن در واحدهای مسكوني معمولي کشور، 60.5 درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمين و بنا) بوده‌اند و 30.7 درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. در سال ١٣٩٠ از تعداد ٢١ میلیون و ٤٩ هزار ٩٣٤ خانوار معمولي و گروهي ساكن در واحدهای مسكوني معمولي کشور، 62.7 درصد از خانوارها مالک عرصه واعیان(زمين و بنا) بوده‌اند و 26.6 درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند.

 

*تراکم جمعیت در کشور در حال افزایش است

بررسی شاخص تراکم جمعیت در سرشماری سال ١٣٩٥ نشان می‎دهد تراکم جمعیت در کل کشور برابر ٤٩ نفر در هر کیلومتر مربع است که این عدد در سال ٩٠، برابر ٤٦ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر