اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک ایران و سوئیس

رایزن بازرگانی که از بدنه دولت انتخاب شود، کارگشا نیست

تاريخ 1398/05/27 ساعت 14:19

اقتصاد کشور ما دولتی است، رایزن اقتصادی هم که از بدنه دولت انتخاب شود، همان رویه را ادامه می دهد.

شریف نظام مافی

 هیچ یک از رایزنان بازرگانی ایران از بخش خصوصی انتخاب نشدند و سابقه بازرگانی ندارند. کسانی باید به عنوان رایزن بازرگانی انتخاب شوند که سابقه فعالیت بازرگانی دارند. بعید می دانم در بخش دیپلماسی کشور ما در انتخاب رایزن بازرگانی به این الزام توجه شود. افرادی که انتخاب می شوند دست کم از کادر وزارت امور خارجه هستند که کاری در بخش خصوصی انجام نداده اند. ضعف این دوستان در فهم وضعیت تجارت و مشکلات آن از نقاط  کلیدی در  میزان اثرگذاری آن هاست.

فکر می کنم حالت ایده آل درباره وضعیت رایزنان بازرگانی انتخاب آنان از بخش خصوصی است چراکه رایزن بازرگانی باید مشکل تجار و صادرکننده را بداند. در غیر از این حالت او تبدیل به کارمند دولت می شود که در نهایت تنها به منافع بخش دولتی فکر می کند و شرکت های دولتی.

اقتصاد کشور ما دولتی است، رایزن اقتصادی هم که از بدنه دولت انتخاب شود، همان رویه را ادامه می دهد. ما از نظر رقابت با کشورهای مشابه دچار ضعف هستیم و نیاز به رایزن بازرگانی ای داریم که با اصول تجارت و اقتصاد آزاد آشنا باشد.

اکنون بسیاری از شرکت های خصوصی در کشورهای مختلف جهان به دلیل واهمه از تحریم های آمریکا با شرکت های ایرانی همکاری نمی کنند. تلاش برای مراوده بازرگانی با این کشورها فراتر از توان سفارت خانه ها به نظر می رسد با این حال می توان از اتاق های مشترک و رایزنان بازرگانی انتظار داشت به اندازه توان خود به حل این مشکلات کمک کنند. رایزنان بازرگانی می توانند کمک و یاور بازرگانان ایرانی در کشورها باشند، اتاق های مشترک هم باید با تهیه گزارش از فرصت ها و چالش های تجارت و آگاهی بازرگانان از وضعیت بازارها به کمک بیایند. این گزارش ها باید برای آگاهی بخشی به اعضای اتاق ها و دیگر علاقمندان به حضور در بازارهای مختلف در اختیار عموم قرار بگیرد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر