اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: شهاب جوانمردی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

سرمایه داخلی برای رشد استارت آپ های بزرگ راهگشاست؟

تاريخ 1398/05/23 ساعت 07:12

مدل های جذب سرمایه که استارت آپ ها تاکنون از آن پیروی می کردند، متناسب با جذب سرمایه خارجی بوده است و لازم است برای استفاده بهتر از ظرفیت سرمایه داخلی، آن را تغییر دهند

شهاب جوانمردی

جذب سرمایه برای افزایش مقیاس بسیاری از استارت آپ های بزرگ ایرانی دغدغه است با این حال باور دارم که این سرمایه الزاما نباید از خارج تامین شود. سرمایه مورد نیاز برای رشد کسب وکارهای نوپا در داخل وجود دارد اما نقطه چالش برانگیز، اتصال استارت آپ ها و این سرمایه هاست. سرمایه های کلان در بخش خصوصی به اندازه کافی شناخت یا رغبت به سرمایه گذاری در کسب وکارهای نوپا را ندارد. بسیاری از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هم چنان نگاه سنتی به کسب وکار دارند و کسب وکارهای نوپا که سودآوری در آن دیرتر انجام می شود را نمی پذیرند.

از سوی دیگر مدل های جذب سرمایه  که استارت آپ ها تاکنون از آن پیروی می کردند، متناسب با جذب سرمایه خارجی بوده است و لازم است برای استفاده بهتر از ظرفیت سرمایه داخلی، آن را تغییر دهند تا سرمایه گذاران  ترغیب به مشارکت در این حوزه شوند. نسبت سهامی که موسسات باید آن را حفظ کنند و تضامینی که در میان مدت و دراز مدت باید به سرمایه گذار درباره تداوم کسب وکار و موفقیت آن داده شود، می تواند زمینه استفاده از سرمایه صاحبان سنتی آن را برای کسب وکارهای نوپا فراهم کند.

نهادهای عمومی و هلدینگ های متعلق به نهادهای نظامی را نمی توان سرمایه گذاران مناسبی برای استارت آپ ها دانست.  بعضی نهادهای عمومی مثل صندوق های بازنشستگی می توانند بدون ورود به بخش های مدیریتی وارد سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها شوند اما به خاطر مدیریت ریسک باید در یک سبد سهام سرمایه را به کار بگیرند نه تک تک استارت آپ ها، چراکه در غیر اینصورت ریسک سرمایه گذاری برای صندوق هایی از این جنس بالا می رود درحالیکه پول بازنشستگان  نباید شامل ریسک جدی قرار بگیرد.

سرمایه گذاری نهادهای نظامی در استارت آپ ها هم قابل توصیه نیست چراکه این نهادها وقتی به طور مستقیم وارد سرمایه گذاری در استارت اپ ها شوند، به دلیل جایگاه و شئون خود به طور جدی انتظار دارند که همه دیدگاه ها و حرف هایشان پذیرفته شوند. مهم نیست که آن ها سهم مدیریتی داشته باشند یا خیر، این نهادها به خود اجازه مداخله در امور مدیریت را می دهند بنابراین حضور این سرمایه ها در استارت آپ ها آثار خوبی به جای نمی گذارد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر