محرومیت مالی سیاه پوستان در آمریکا

دسترسی محدود آفریقایی آمریکایی ها به خدمات بانکی

تاريخ 1398/05/22 ساعت 14:03

شکاف ثروت برای نژادها یا تفاوت بین میانگین دارایی خالص خانواده های سیاه پوست و سفید پوست طی دو دهه گذشته در ایالات متحده آمریکا رشد کرده است.

بسیاری از آفریقایی آمریکایی ها در ایالات متحده آمریکا نمی توانند پس انداز کنند چراکه در دسترسی به جریان اصلی خدمات مالی مثل خدمات بانکی مشکل دارند.

موسسه مک کنزی روز سه شنبه نتایج تازه ای از مطالعه بر شکاف ثروت برای نژادها ایالات متحده آمریکا را منتشر کرد.

بسیاری از اقلیت های نژادی در ایالات متحده آمریکا مجبورند برای دریافت خدمات مالی هزینه بیشتری پرداخت کنند چراکه تعداد بانک هایی که به غیرسفیدها در محله های آنان خدمات بدهد، بسیار کم است.

یافته ها نشان می دهد افزایش دسترسی به خدمات بانکی پایه مثل چک و حساب پس انداز می تواند به صرفه جویی مالی 40 هزار دلاری هر سیاه پوست آمریکایی طی عمر آن ها بینجامد.

شلی استوارت و جیسون رایت از پژوهشگران مک کنزی میگویند خانواده های سیاه پوست در آمریکا به موسساتی که بتواند به بهبود پس انداز آن ها کمک کند دسترسی ندارند. این موسسات به آن ها خدمات نمی دهد.

در مقابل، در شهرستان هایی با اکثریت سفید پوست به طور متوسط 41 موسسه مالی و اعتباری به ازای هر100 هزار نفر ایجاد شده است. این میزان در شهرستان هایی با اکثریت غیرسفید پوست به 27 مورد می رسد. با این وجود خدمات مالی گران تری مثل وام روزپرداخت در محله های سیاه پوستان به آسانی قابل دسترسی است.  علاوه بر این، بانک ها در محله های سیاه پوستان  به طور معمول به مانده حساب بالاتری برای اجتناب از هزینه های خدمات نیاز دارند. میانگین کمترین مانده حساب در بانک های محله های سفیدپوستان 626 دلار است درحالیکه این مبلغ برای سیاه پوستان به 871 دلار می رسد.

شکاف ثروت برای نژادها یا تفاوت بین میانگین دارایی خالص خانواده های سیاه پوست و سفید پوست طی دو دهه گذشته در ایالات متحده آمریکا رشد کرده است. برای مثال در سال 2016میانگین ثروت خانواده های سفیدپوست 10 برابر بیشتر از خانواده های سیاه پوست بوده است. میانگین ارزش خالص دارایی منقول و غیرمنقول خانواده های سفید پوست 171 هزار دلار بوده درحالیکه میانگین این شاخص برای  خانوارهای سیاه پوست و اسپانیایی بین 17 هزار و 600 تا 20 هزار و 700 دلار بوده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر