اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران

برخورد با متخلفان ارزی خواسته بخش خصوصی شناسنامه دار است

تاريخ 1398/05/22 ساعت 11:44

باوجود شرایط کنونی اقتصاد، بانک مرکزی به طور کلی رضایت خود را نسبت به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کرده است. صادرکنندگان هم تلاش خود را کرده اند. در این بین عده ای از شرایط سوءاستفاده کرده اند که این بیشتر به سیاست گذاری ها باز می گردد.

محمدلاهوتی

بیش از هفت هزار کارت بازرگانی در کشور داریم که در زمینه صادرات فعالیت می کنند و نمی توان تخلف 150 مورد از دارندگان کارت بازرگانی را به کل صادرکنندگان تعمیم داد. در هر فعالیتی ردی از متخلفان و دور زنندگان قانون وجود دارد اما باید درصد این افراد نسبت به کل را در نظر گرفت و دید چه تعداد از کل یک مجموعه از روش های صحیح در پیشبرد کار خود استفاده کرده اند. بانک مرکزی رضایت خود از بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرده است. براساس آمار تا پایان تیرماه 66 درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته و فرصت هم چنان باقی است. 

باوجود شرایط کنونی اقتصاد، بانک مرکزی به طور کلی رضایت خود را نسبت به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کرده است. صادرکنندگان هم تلاش خود را کرده اند. در این بین عده ای از شرایط سوءاستفاده کرده اند که این بیشتر به سیاست گذاری ها باز می گردد. دولت برای دارندگان کارت های بازرگانی در سال اول فعالیت سقف واردات تعیین می کند اما در زمینه صادرات که مسئله تعهد ارزی هم مطرح است، هیچ سقفی برای کارت های نوظهور و تازه تعیین نشده است. طبیعی است که بیینیم تعدادی از دارندگان کارت های بازرگانی که هیچ سابقه و گذشته ای ندارند، نزدیک به 4 میلیارد دلار کالا صادر کرده اما ارز آن را باز نگردانده اند. 150 شرکت صادرکننده ای که رییس بانک مرکزی ارجاع آنان به قوه قضاییه را اعلام کرده است، حتی پاسخگوی تلفن های بانک مرکزی هم نبوده اند و  زمانی که پیگیری ها انجام شده، هیچ رد و سابقه ای از آن ها وجود نداشته است.

به عنوان فعال بخش خصوصی، برخورد با این افراد درخواست ما هم هست. صادرکننده شناسنامه دارد و خوشنام باید از کسانی که با پوشش صادرات به قاچاق ارز مبادرات می کنند، تمییز داده شوند. به طور قطع ما هم در بدنه بخش خصوصی به دنبال برخورد با این افراد هستیم و اقدام بانک مرکزی در راستای حفاظت و صیانت از حقوق صادرکنندگان واقعی است.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر