اعتماد به نفس بهترین و غرور بدترین ویژگی از نظر کارفرمایان است

شخصیت شما در مصاحبه های کاری مهم است

تاريخ 1398/05/02 ساعت 12:57

شخصیت افراد در بین سه عامل مهم از نظر کارفرمایان برای استخدام قرار دارد.

دفعه بعدی که به مصاحبه کاری می روید، بیشتر وقت خود را به شخصیتتان اختصاص دهید. لزوما مهارت ها نیستند که می توانند زمینه موفقیت شما در مصاحبه کاری را فراهم کنند بلکه لازم است پیش از دیدن رییس بعدی تان، دستی به سر و روی شخصیتتان بکشید.

یک گزارش جدید از سایت مشاوره شغلی ایالات متحده آمریکا و پلتفرم جست وجوی شغلی نشان می دهد شخصیت افراد در بین سه عامل مهم از نظر کارفرمایان برای استخدام قرار دارد.

در کنار تجربه و مهارت، شخصیت برای 70 درصد کارفرمایان در فرایند تصمیم گیری درباره استخدام افراد اهمیت دارد. به دنبال آن آموزش سهم 18 درصدی و ظاهر افراد سهم 7 درصدی را به خود اختصاص داده است.

اما کدام ویژگی های شخصیتی است که بیشتر مورد توجه کارفرمایان قرار می گیرد؟  اعتماد به نفس از مهم ترین ویژگی های شخصیت کارجویان  است و از سوی دیگر، خودرایی و غرور بدترین صفت برای نامزد یک شغل از سوی کارفرمایان توصیف شده است.

تکبر، عدم صداقت، خودرایی، قابل اتکا نبودن و ذهن بسته و یا به عبارت بهتر جمود فکری از ویژگی هایی است که کمترین میزان مطلوبیت را نزد کارفرمایان دارد. از سوی دیگر اعتماد به نفس، قابل استناد بودن، قابل اتکا بودن، صداقت و نظم شخصی از ویژگی های شخصیتی است که می تواند سرنوشت مصاحبه کاری را به نفع کارجویان تغییر دهد.

آماندا آگوستین، کارشناس سایت مشاوره شغلی آمریکا از این می گوید که یافته ها انعکاسی از تاکید کارفرمایان و کارمندان بر رشدی است که باید در محیط کار اتفاق بیفتد.  به گفته آماندا «مدیران براساس سازگاری افراد با فرهنگ شرکت و اینکه نامزدهای مورد نظر چطور طی یک مصاحبه کاری رفتار می کنند، آن ها را استخدام می کنند».

آماندا می گوید:« مرز ظریفی بین خودپسندی و خودرایی و اعتماد به نفس داشتن وجود دارد که می تواند همه چیز را در ابتدای مصاحبه کاری تحت تاثیر قرار دهد».

با نقاط قوت خود بازی کنید

هرچند ممکن است بازار کار یک کشور سخت و رقابتی باشد اما این مسئله لزوما معنی بدی ندارد. گاه کارفرمایان باید برای انتخاب شخص مورد نظر خود خلاقیت بیشتری به خرج دهند. لی بیگینز، موسس و مدیر عامل Resume-Library می گوید کارفرمایان خلاقیت کمی برای انتخاب فرد مورد نظر خود دارند بنابراین آن ها کمتر به ظرفیت و تجربه نامزدها فکر می کنند. در واقع مهم ترین نکته این است که شخصیت یک فرد چگونه است و او چطور با شرایط گروه کنار می آید. بنابراین باید در مصاحبه های کاری بهترین نقاط قوت شخصیت خود را برای کارفرما به نمایش بگذارید. هر چند هر شرکت با شرکت دیگری متفاوت است، اما بررسی ها نشان داده ویژگی های شخصیتی، چیزی نیست که در محیط کار نادیده گرفته شود. بنابراین، دفعه بعدی که به مصاحبه کاری رفتید، تلاش کنید خودآگاهانه تر و هوشیارتر در مصاحبه ظاهر شوید».


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر