اتحادیه کارگری آمریکا اعلام کرد:

رانندگان اوبر پیمانکار هستند نه کارمند

تاريخ 1398/02/25 ساعت 12:51

رانندگان اوبر در هفته گذشته در اعتراض به دستمزد پایین و عدم حمایت های قانونی اعتصاب کردند اما گویا قانون از آن ها حمایت نمی کند.

اتحادیه کارگری آمریکا در یک بیانیه مشورتی به این نتیجه رسید که رانندگان شرکت تاکسی یاب اینترنتی اوبر، کارکنان قراردادی مستقل به شمار می روند نه کارمند. این نتیجه گیری از سوی این اتحادیه وزن زیادی در پرونده های تشکیل شده علیه شرکت اوبر خواهد داشت و در نهایت می تواند مانع پیوستن رانندگان اوبر به اتحادیه شود.

به گزارش رویترز، اتحادیه اعلام کرده که رانندگان اوبر ساعت کاری خود را تنظیم می کنند، با خودروی خودشان کار می کنند و محدودیتی برای کار با دیگر شرکت های رقیب ندارند بنابراین نمی توانند به عنوان کارمند مورد حمایت قانون کار فدرال قرار بگیرند.

یادداشت های مشورتی به طور معمول از سوی دستگاه قضایی مورد استقبال قرار می گیرد و در تایید پرونده ها نقش دارد.

دفتر اوبر در سانفرانسیسکو زادگاه این استارت آپ در بیانیه ای اعلام کرده که بر بهبود کیفیت و امنیت مشاغل مستقل تمرکز می کند.

سهام اوبر در بورس نیویورک با انتشار این بیانیه 6.4 درصد رشد کرده و به 39.46 دلار در آخرین معاملات رسیده است.

براساس قانون کار پیمانکاران مستقل نمی توانند در اتحادیه ها عضو شوند و هیچ حمایت قانونی در شرایط اعتراض به کار برای آنان وجود ندارد. اوبر و اصلی ترین رقیب او لیفت و بسیاری از شرکت های مبتنی بر کار موقت  در ده ها پرونده قضایی به طبقه بندی اشتباه نیروی کار خود به عنوان کارکنان قراردادی مستقل که تحت حمایت قانون کار و دستمزد فدرال قرار می گیرند، متهم شده اند. کارمند شمردن کارکنان برای این شرکت ها پرهزینه است چراکه شرکت ها را  به پرداخت حداقل دستمزد، اضافه کاری و دیگر هزینه های ملزم شده در قانون کار مجبور می کند. رانندگان اوبر در هفته های گذشته اعلام کردند که علیه دستمزد پایین و عدم حمایت های قانونی از کار خود دست به اعتراض زده و جابه جایی مسافر را متوقف می کنند. انتظار می رفت این اعتصاب به سراسر شهرهای جهان سرایت کند اما تصمیم اتحادیه کارگری در آمریکا زادگاه این استارت آپ می تواند روند اعتصاب را تحت تاثیر قرار دهد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر