اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: فریدون شیرین کام، پژوهشگر تاریخ اقتصادی

معلمِ کارآفرین

تاريخ 1398/01/27 ساعت 13:22

ظهیری از معلمی به صنعت رسید.

فریدون شیرین کام

مرحوم شاهرخ ظهیری از دل کارمندی وارد کنشگری اقتصادی شد. او معلم و تحصیل کرده رشته حقوق بود اما همزمان با کار معلمی در بازار هم فعالیت می کرد. این مسئله در دوران کارآفرینی او، برخلاف بخش عمده فعالان صنعتی است که تحصیلات دانشگاهی و تجربه کارمندی نداشتند و به طور مستقیم از دل بازار وارد تجارت و صنعت شده بودند هرچند در این بین می توان به  افرادی چون محسن خلیلی عراقی اشاره کرد که او هم  پس از تحصیل و از دل معلمی وارد  کنشگری صنعتی شده بود.

شاهرخ ظهیری نزدیک به 15 سال در کنار افرادی چون هراتی و نمازی در بازار فعالیت می کرد. این دوره برای او با تجربه آموزی و کسب ابزارهای لازم برای کنشگری اقتصادی و سرمایه گذاری چون فراگیری دانش، مهارت های مالی و اعتماد و اعتبار همراه بود. او طی این 15 سال در بخش فروش  کارخانه نساجی هراتی کار می کرد و پس از آن با همکاری بوشهری، از دیگر فعالان اقتصادی به واردات تراکتور و انتقال آن پرداخت. پس از اندوختن تجربه لازم، ظهیری در نهایت در سال 1350 به همراه بستگانش کارخانه مهرام را از شخصی خریداری کرد و این سرآغاز صنعت گری مستقل او در سپهر کارآفرینی ایران بود.

ظهیری بخت این را یافت که اموال و کارخانه اش مشمول مصوبه شورای انقلاب و مصادره و ملی شدن های سال های آغازین انقلاب اسلامی قرار نگیرد. او توانست به فعالیت های صنعتی اش در این سال ها ادامه دهد درحالیکه با افزایش جمعیت 35 میلیونی ایران به 70 میلیون نفر، تقاضای داخلی برای محصولات غذایی مهرام هم افزایش یافته بود. توسعه جمعیت شهری فرصت خوبی برای تولیدکنندگان محصولات غذایی در ایران بود و کارخانه مهرام هم در این سال ها با رشد مصرف داخلی، توسعه یافت. ظهیری پس از سه دهه فعالیت کارخانه مهرام را واگذار کرد و بیشتر به امور مشاوره در حوزه کسب وکار مشغول شد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر