عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

فعالیت های زیرزمینی در اقتصاد، بلاى جان کسب و کارهاى شفاف شده است

تاريخ 1398/01/27 ساعت 09:50

براى حذف فعالیت های زيرزمينى و غيرقانونى در حوزه اقتصاد، علاوه بر اجراى دقيق قانون، ضرورى است كه دولت نيز زمینه های رانتخواری را از ميان بردارد

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید اگر عوامل، زمینه ها و دریچه های ارتکاب تخلف و رانت بسته شود، فساد در کشور به شکل چشم گیری کاهش خواهد یافت. ناصر ریاحی البته مهم ترین مطالبه کنون فعالان اقتصادی از دولت را اجرای صحیح و دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می داند و می گوید:« مهمترین ابزارى كه اتاق و تشکل ها براى رسیدن به مطالبات شان دارند، بدون ترديد «قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار » است  و مهمترین مأموریت اتاق در دوره پيش رو پيگيرى و مطالبه اجراى كامل اين قانون است.»

او در ادامه به ویژگی های این قانون اشاره کرده و ادامه می دهد:« اگر نظر مشورتى اتاق و تشکل ها در توليد قوانين، مقررات و تصمیم ها اخذ شود؛ اگر مشكلات آنان در شوراى گفتگو مطرح شود و طبق قانون دولت مكلف به تعيين تكليف آن مشكلات باشد؛ اگر در فعالیت های اقتصادى اولويت با بخش خصوصى باشد و « شوراى رقابت» به اين امر نظارت کند و اگر دادگاه های اختصاصى تجارى تشكيل شود و قضات متخصص به دعاوى له يا عليه تجار و صنعتگران رسيدگى كنند و درنهایت هم اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى شتاب بگيرد و خصوصی سازی محقق شود، عمده مشكلات فعالان بخش خصوصى حل می شود و اين فعالان می توانند نقش خود را در اقتصاد به شايستگى ايفا کنند.»

به گفته او اجرای قانون پولشویی و ساير قوانين مربوط به اين موضوع هم می تواند ضربه اساسى به بخش رانت خوار و غیرشفاف اقتصاد وارد کند، بنابراین اجراى دقيق قانون مبارزه با پولشویی نيز از اهميت ویژه ای برخوردار است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به فعالیت های زیرزمینی در اقتصاد ایران و آسیب های آن هم اشاره کرده و در خواست فعالان بخش خصوصی را تصویب لوايح و طرح های مربوط به شفافيت و اصلاح قوانين تجارى و مالياتى اعلام می کند و ادامه می دهد:« براى حذف فعالیت های زيرزمينى و غيرقانونى در حوزه اقتصاد، علاوه بر اجراى دقيق قانون، ضرورى است كه دولت نيز زمینه های رانتخواری را از ميان بردارد. اتاق در حد ظرفیت های خود مشورت لازم را به دولت ارائه کرده و انجام آن را پيگيرى خواهد کرد اما اگر عوامل و دریچه های ارتكاب تخلف و رانت بسته شوند، به خودی خود فساد كم و كمتر می شود و ناگزير روزى به استثناء تبديل می شود.»

ریاحی می گوید:« وجود فعالیت های زیرزمینی در اقتصاد، بلاى جان کسب و کارهاى شفاف شده است. علاوه بر اينكه وجود اين نوع فعالیت ها باعث تشويش ذهن مسئولين و ايجاد سوء ظن نسبت به کل فعالان بخش خصوصى می شود كه حتى در بسيارى از موارد اين سوء ظن منجر به سوء رفتار و برخورد با سره و ناسره به یک رویه می شود. نوع برخورد مأمورین مالياتى و بيمه و غيره و رویه های اتخاذ شده توسط آن ها تنها مشتى از خروار است. به اعتقاد من اتاق موظف است كه خواستار حذف عوامل اين زمینه ها شود تا هم ساختار اقتصاد كشور سامان بگيرد و هم بخش خصوصى سالم و قانونمند رشد کند و تكثير شود.»


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر