اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: سید رضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران

برای تعیین دقیق خسارت های سیل در بخش کشاورزی زود است

تاريخ 1398/01/25 ساعت 12:00

باید از اظهارنظرهای تخمینی درباره میزان خسارت های سیل بر بخش کشاورزی پرهیز کرد. به طور حتم تخمین ها با واقعیت متفاوت است.

سید رضا نورانی

برای تعیین دقیق میزان خسارت سیل بر مزارع و باغات زود است اما برآوردهای اولیه گویای اثرگذاری سیل بر نخلستان های استان خوزستان است. باتوجه به این مسئله احتمال کاهش تولید خرمای ایرانی بالاست با این حال باید تا کارشناسی دقیق میزان خسارت سیل بر بخش های مختلف صبر کرد. وسعت سیل زیاد بوده و مساحت جغرافیایی وسیعی را درگیر کرده است. به همین دلیل تعیین خسارت باغ ها و مزارع و نخلستان ها به زمان نیاز دارد. استان خوزستان نخلستان های بزرگی را در بر می گیرد و سهم قابل توجهی در تولید خرمای کشور دارد. تا یک ماه آینده میزان دقیق خسارت های وارده به انواع باغ ها از جمله نخلستان ها مشخص می شود و با بررسی این اطلاعات می توان درباره وضعیت بازار انواع محصولات و میزان تولید اظهار نظر کرد.

در شرایط کنونی باید از اظهارنظرهای تخمینی درباره میزان خسارت های سیل بر بخش کشاورزی پرهیز کرد. به طور حتم تخمین ها با واقعیت متفاوت است. سیلاب در بعضی مناطق کشور  نه همه شهر بلکه بخش هایی از شهرها و شهرستان ها را درگیر کرده و  به مزارع و باغ های حومه شهرستان ها خسارت نزده  است. پیش بینی پیش از موقع و اظهار نظر براساس تخمین ها نه کارشناسی های دقیق درباره خسارت سیل در بخش کشاورزی به التهاب دامن می زند و  منفی بافی است. هیچ کس بر این باور نبود که پس از یک دوره خشکسالی به ترسالی برسیم و اکنون زمان مدیریت صحیح این برکت آسمانی برای پر کردن منابع زیرزمینی و چاه هاست تا در آینده دچار کمبود نشویم. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در دوره تحریم های ظالمانه یک الزام است و این سیاست را باید در مورد محصولات استراتژیک دنبال کرد تا برای تامین غذای مردم دست نیاز به سوی دیگران دراز نکنیم.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر