«اطلاعیه شماره 3 هیات نظارت بر انتخابات اتاق تهران»

لزوم رعایت سقف تعداد آرا در هر رشته فعالیت‌

تاريخ 1397/12/08 ساعت 17:45

در انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌ بازرگانی تهران، مانند سایر اتاق‌ها، هر چهار رشته بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی دارای سقف و محدودیت انتخابات هستند.

هیات نظارت بر انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران در سومین اطلاعیه‌ خود، پس از اعلام رسمی زمان و مکان و نحوه رأی‌دهی مکانیزه، بر لزوم رعایت سقف و محدودیت در انتخاب نامزدهای مدنظر در هر رشته اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

بر اساس آنچه در شورای عالی نظارت مصوب شده، ترکیب 40 نفره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شامل 16 نماینده در رشته فعالیت بازرگانی، 14 نماینده در رشته فعالیت صنعت، 6 نماینده در رشته فعالیت کشاورزی و 4 نماینده در رشته فعالیت معدن است.

لذا رأی‌دهندگان می‌توانند هنگام ثبت رأی خود از طریق دستگاه رأی‌گیری الکترونیکی، به حداکثر40 نامزد رأی بدهند.

بر همین اساس رأی‌دهندگان باید در هر رشته حداکثر به تعداد مشخص شده رأی بدهند که در رشته بازرگانی حداکثر تا 16 نفر، رشته صنعت حداکثر تا 14 نفر، رشته کشاورزی حداکثر تا 6 نفر و برای رشته معدن حداکثر تا 4 نفر تعیین شده است.

لازم به ذکر است برای رأی‌دهی به نامزدها نیاز به رعایت ترتیب مشخصی نیست، اما تعداد مشخص شده وارد برنامه دستگاه رأی‌دهی شده و شخص نمی‌تواند به بیش از تعداد مشخص شده در هر رشته رأی بدهد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر