افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

تاريخ 1397/11/30 ساعت 14:44

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۲.۵ درصد افزایش یافته است.

ایسنا

بر اساس آمارهای بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری با افزایش ۳۲.۵ درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته به ۱۴۹ هزار میلیارد تومان است.

مانده این بدهی در ماه مشابه سال گذشته ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها

همچنین مانده بدهی بانک‌ها در آذر امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته افزایش ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است؛ به طوریکه این بدهی در اسفند سال پیش ۱۳۲ هزار میلیارد  تومان بوده است

این در حالی است که در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، این بانک در ماه مذکور حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صورت اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها دارد.

همچنین ۱۸۹ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز در اختیار بانک مرکزی است که جزء بدهی‌های بانک مرکزی لحاظ شده است.

مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز در یک سال گذشته یعنی از آذر سال گذشته تا آذر امسال ۲۳.۵ درصد افزایش داشته است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر