شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مصوب کرد

شرط 18 ماه عضویت مستمر برای دارندگان کارت عضویت حقیقی

تاريخ 1397/11/29 ساعت 11:28

کارت‌های عضویت حقیقی برای شرکت در انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی باید حداقل 18 ماه عضویت معتبر داشته باشند.

شورای عالی نظارت بر اتاق ایران سرانجام شرایط حضور دارندگان کارت عضویت حقیقی در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را تعیین تکلیف کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در جلسه اخیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، حداقل سابقه عضویت مستمر تا روز انتخابات یازدهم اسفندماه سال جاری برای رأی‌دهندگان دارای کارت عضویت حقیقی 18 ماه در نظر گرفته شد تا در آستانه این روز، بند دیگری از آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشور اصلاح شود.

در این جلسه که در آن وزیر صنعت، معدن‌ و ‌تجارت، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق بازرگانی تهران، نایب‌رئیس اتاق ایران، رئیس سازمان استاندار و نمایند‌گانی از دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی مرتبط نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی روی حداقل میزان سابقه کارت‌های عضویت حقیقی برای شرکت در انتخابات پیش رو، تصمیم گرفته شد حداقل سابقه این کارت‌ها که تا پیش از این برابر آیین‌نامه یک سال بود، به 18 ماه عضویت مستمر ارتقا یابد.

به این ترتیب و با این مصوبه، دارندگان کارت عضویت حقیقی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور که تاریخ صدور آن از 11/ 06/ 1396 به قبل ثبت شده باشد، امکان حضور در انتخابات یازدهم اسفندماه جاری و حق رأی را خواهند داشت.

لازم به ذکر است که شرایط رأی‌دهی برای دارندگان کارت‌های بازرگانی (حقیقی و حقوقی) و کارت‌های عضویت حقوقی تغییری نداشته و آنان با همان سابقه یکسال عضویت و اعتبار کارت در روز رأی‌گیری می‌توانند در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور شرکت کنند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر