مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران

هدف اتاق تهران، برگزاری انتخاباتی با حداکثر مشارکت و شفافیت است

تاريخ 1397/10/12 ساعت 15:55

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن بازدید از محل ثبت نام کاندیداهای انتخابات نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی گفت: مهمترین رسالت ما در این دوره از برگزاری انتخابات استان تهران، ایجاد زمینه ها برای مشارکت حداکثری جامعه بخش خصوصی در فرآیند انتخابات است.

 رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن بازدید از محل ثبت نام کاندیداهای انتخابات نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی گفت: مهمترین رسالت ما در این دوره از برگزاری انتخابات استان تهران، ایجاد زمینه ها برای مشارکت حداکثری جامعه بخش خصوصی در فرآیند انتخابات است. پارلمان بخش خصوصی نیاز دارد که در جریان گفت وگوهایش با دولت، خود را نماینده اکثریت اعضا و فعالان اقتصادی کشور بداند. به همین جهت مشارکت بیشتر به افزایش سطح آرای برگزیدگان منجر می شود و در نهایت پشتوانه رای بالا، نفوذ کلام و اثرگذاری اعضای هیات نمایندگان در گفت وگوهای دو سویه با دولت و نهادهای ذی ربط را ارتقاء می دهد.

خوانساری افزود: براساس همین نگرش، آنچه دراین دوره از برگزاری انتخابات هدف قرار داده شده، تشویق جامعه بخش خصوصی برای مشارکت در این انتخابات صنفی است. حضور کاندیداهای مختلف از حوزه های متفاوت با نگرش ها و دیدگاهای متنوع می تواند به کیفیت انتخاب های نهایی کمک کند. امیدواریم تمام کاندیداهای این دوره از انتخابات نیز در فضای سالم، شفاف و رقابتی در قدم اول جامعه بخش خصوصی را دعوت به مشارکت فعال در انتخابات اتاق بازرگانی کنند و پس از آن هم برنامه ها و دیدگاه هایشان را دقیق و منطقی به جامعه مخاطبان ارائه دهند.

رئیس اتاق تهران اضافه کرد: هدف رای دهندگان و کاندیداها در نهایت اصلاح رویه های حاکم براقتصاد ایران به نفع اقتصاد ملی است. به همین جهت اطمینان داریم که انتخابات در فضایی سالم، دوستانه و بدون حاشیه برگزار خواهد شد که در نهایت این هدف متعالی یعنی تسهیل شرایط کسب و کار رقم بخورد.

خوانساری بیان داشت: دراین دوره نهایت توان اتاق به کار گرفته می شود که از فرآیند ثبت نام کاندیداها تا روز برگزاری انتخابات، همه روندها شفاف و به موقع در اختیار اعضای اتاق قرار گیرد. شفافیت و اطلاع رسانی دقیق و کارآمد قطعا به افزایش انگیزه ها کمک می کند و سدی در برابر  بروز هرنوع سوء تفاهمی خواهد شد. 

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اخبار مربوط به ثبت نام کاندیداها به همراه گزارشهای تصویری به صورت مستمر و منظم روی خروجی سایت اتاق تهران قرار می گیرد تا تمامی اعضای اتاق تهران و کاندیداها بتوانند از طریق روابط عمومی اتاق تهران درجریان روندهای اجرایی قرار گیرند .


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر