رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران می گوید:

قرارداد نفتی با روسیه تنها روی کاغذ است

تاريخ 1397/04/31 ساعت 11:14

ضریب استفاده از تکنولوژی روس ها در صنعت نفت ایران کمتر از 10 درصد است و 90 درصد تکنولوژی ها غربی است و به نظر من گرفتن تکنولوژی در مقابل فروش نفت از روس ها اصلا راهکار عملی نیست.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران می گوید قرارداد مبادله نفت ایران با روسیه تنها روی کاغذ است و هیچ جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. رضا پدیدار در پاسخ به این سوال که آیا پیش از این هم قراردادی بین ایران و روسیه برای خرید نفت و واگذاری تکنولوژی در مقابل آن وجود داشته است، می گوید:« خیر، به هیچ وجه، این اولین بار است که این موضوع مطرح شده البته سابقه آن به مذاکراتی بر می گردد که بعد از اجلاس 170 اوپک (در مجمع جهانی انرژی) و در جلسه کشورهای اوپکی و غیر اوپکی و پس از تصویب همکاری کشورهای اوپکی و غیر اوکپی مطرح شد و روس ها در آن اجلاس به عنوان راس کشورهای غیراوپکی پیشنهاد همکاری مبادله ای بین ایران و روسیه را ارائه دادند و البته تاکنون این موضوع تنها روی کاغذ بوده و هیچ جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. این موضوع در نشست های بعدی که بین کشورهای اوپکی ها و غیر اوپکی در حاشیه نشست های بعدی اوپک از کنفرانس 171 تا 174 برگزار شد، هم مطرح بوده است و همیشه مورد توجه مقامات روسیه و ایران قرار گرفته ولی به صورت عملتاتی اجرا نشده است.»

او در ادامه درباره همکاری های نفتی بین ایران و روسیه گفت:« به طور عملی صحبت هایی که پیش از این با روسیه داشته ایم اجرا نشده است؛ شرکت های اکتشاف و تولید روسی که برای اجرای قراردادهای آی پی سی به ایران آمده اند عمدتا در رفتار اقتصادی خودشان این را تعریف کردند که ما آماده ایم با شما در بخش های شمالی ایران و جنوبی روسیه همکاری داشته باشیم و ما از شما نفت خام دریافت کنیم و در مقابلش به شما تجهیزات بدهیم.»

رئیس کمیسیون انژی و محیط زیست اتاق تهران همچنین با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت:« بعد از اینکه از 4 می بحث خروج آمریکا از برجام و موضوع تحریم ها مطرح شد در این مقطع روس ها پیشنهاد کردند که ما آمادگی داریم که روزانه تا سقف 500 هزار بشکه از شما نفت خام دریافت کنیم و در مقابل به شما تجهیزات بدهیم که البته من تصور می کنم آن بخش از تجهیزاتی که در صنعت نفت با تکنولوژی روسیه قابل برداشت باشد در حد 50 تا 100 هزار بشکه در سقف تجارتمان است. ضریب استفاده از تکنولوژی روس ها در صنعت نفت ایران کمتر از 10 درصد است و 90 درصد تکنولوژی ها غربی است و به نظر من گرفتن تکنولوژی در مقابل فروش نفت از روس ها اصلا راهکار عملی نیست و حتی قیمت تمام شده طرح های توسعه و پروژه ها را در صنعت نفت افزایش می دهد.»

او در پاسخ به این سوال که قرار است روسیه نفت را با چه قیمتی از ایران خریداری کند، گفت:« قیمت نفت واقعی است و در محاسباتشان شاخص قیمت بورس منطقه در نظر گرفته شده است که ما بورس منطقه را تبدیل به قیمت سبک اوپک کرده ایم.»


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر